Truyện cười tiếng anh: Always let the boss speak first

He said: “I want these two idiots back at office after lunch.”

qua truyện cười là một phương pháp học rất hiệu quả, không chỉ giúp người học cảm thấy thư giãn mà còn tiếp thu được những từ mới, cấu trúc một cách tự nhiên.

Always let the boss speak first

Once, Boss, Officer and Clerk are going for a meeting. They saw a Genie.

Genie said: As I fulfill three wishes at a time.

But you are three persons so I will fulfill one wish for each.

Clerk said: Send me to America with a lot of money. Clerk disappears. (wish fulfilled)

Officer said: Send me to Paris with a lot of beautiful girls. Officer disappears. (wish fulfilled)

Genie said to Boss: what is ur wish?

He said: “I want these two idiots back at office after lunch.”

Hãy luôn để ông chủ nói trước

Một lần, ông chủ, nhân viên văn phòng và một nhân viên bán hàng đi dự cuộc họp. Họ thấy một vị thần đèn.

Thần đèn nói: Ta sẽ cho ba điều ước. Vì có ba người nên ta sẽ cho mỗi người một điều ước.

Nhân viên bán hàng nói: Hãy đưa con tới Mỹ cùng với rất nhiều tiền. Người nhân viên biến mất. (điều ước đã được thực hiện)

Nhân viên văn phòng nói: Hãy đưa con tới Paris với rất nhiều cô gái đẹp. Tay nhân viên văn phòng biến mất. (điều ước đã được thực hiện)

Thần đèn nói với ông chủ: Điều ước của con là gì?

Ông ta nói: “Con muốn hai tên ngốc kia trở lại văn phòng ngay sau giờ trưa”

Nhớ là luôn để ông chủ nói trước.

********

Từ vựng:

wish (n,v) – /wɪʃ/ điều ước, ước

disappear (v) – /ˌdɪs.əˈpɪər/: biến mất

idiot (n) – /ˈɪd.i.ət: kẻ ngốc

let sb V: để cho ai làm gì

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *