Một số câu danh ngôn hay trong tiếng anh (Phần 1)


img src=”http://hoctienganh.vaileu.com/wp-content/uploads/2017/10/raspberries-1561457_640-640×353.jpg” alt=”” width=”640″ height=”353″ class=”alignnone size-full wp-image-97″ />

When writing the story of your life, don’t let any one else hold your pen – Gurbaksh Singh Chahal

Khi bạn viết lên câu chuyện cuộc đời minh, đừng để người khác cầm bút.

Write (v) – /raɪt/: viết

Story (n) – /ˈstɔːr.i/: câu chuyện, truyện

Life (n) – /laɪf/: cuộc đời, cuộc sống

Pen (n) – /pen/: cái bút

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *