Từ Đồng Nghĩa

Làm sao phân biệt Close, Near và Nearby

Chú ý rằng chúng ta luôn dùng to với close và next khi hai từ này được dùng như giới từ chỉ vị trí. Close, Near và Nearby được sử dụng trong câu nói về khoảng cách gần, ngắn. Tuy vậy, để phân biệt và sử dụng chúng chính xác lại không hề dễ dàng.

Phân biệt Believe và Trust như thế nào?

Nghĩa 1: Có niềm tin về ai đó; tin rằng ai đó tốt bụng, chân thành, trung thực, v.v. Hai động từ “believe” và “trust” thường có nghĩa là tin tưởng. Tuy nhiên, hai từ này có gì khác biệt? Về mức độ, “trust” nhấn mạnh hơn so với “believe”. “Believe” thường được dùng khi

Phương pháp phân biệt Injure, Damage và Harm

The government’s ​reputation has already been harmed by a ​series of ​scandals. Ba từ Injure, Damage và Harm đều có nghĩa là làm hại, làm tổn thương đến ai hoặc vật gì đấy. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt và sử dụng chúng thật chính xác nhé! Injure (verb) Ý

Cách để phân biệt So, too và very

X is too Y [for W] to do Z (where Z says what cannot be done because Y isabove or below the limit [of W]). Chúng ta đều đã quá quen thuộc với các từ so, too và very, nhưng vẫn có thể lúng túng khi sử dụng. Trong bài này, ta sẽ được học

Phân biệt Accept và Agree như thế nào?

She offered me some clothes her children had grown out of and i _____ them Accept và Agree đều là chấp nhận, đồng ý, vậy sự khác biệt của chúng là gì? Trong bài này chúng ta sẽ cùng học và làm bài tập nhé! Accept Accept là một động từ với nghĩa nhận/chấp nhận.

Mẹo giúp phân biệt Wake up và Get up

John (woke his friend up / got his friend up) by throwing a bucket of water on him. Trong bài học này, chúng ta sẽ được học cách phân biệt và sử dụng hai từ wake up và get up vốn rất quen thuộc. Bài tập (có đáp án) ở cuối bài sẽ giúp các

Phương pháp phân biệt Bill, Invoice và Receipt

Receipt là giấy biên lai, làm bằng chứng xác nhận rằng hàng hóa hay dịch vụ đã được trả tiền. Ví dụ công ty A đã trả X số tiền cho đơn hàng Y. Bill, Invoice và Receipt có thể khiến nhiều người nhầm lẫn cách dùng bởi chúng cùng có ý nghĩa là hóa

Phân biệt Central và Center như thế nào?

Nghĩa 4. (Nói về tòa nhà) một tòa nhà hay địa điểm được sử dụng cho mục đích hoặc hoạt động đặc biệt Central và Center thường hay được hiểu với nghĩa “trung tâm”. Tuy nhiên, hai từ này có cách dùng khá khác biệt. Bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn