Ngữ Pháp

Tổng hợp các kiến thức về mệnh đề quan hệ

The car which is left on the street is broken. = The car left on the street is broken. Mệnh đề là một phần của câu. Mệnh đề quan hệ (hay Mệnh đề tính từ) cho chúng ta biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được

Phân biệt Should – Ought to – Had better như thế nào?

Chúng ta sử dụng “had better” để cho lời khuyên về sự vật sự việc cụ thể, hoặc diễn đạt điều gì đó tốt nhất nên làm trong tình huống xảy ra ở hiện tại. Điểm chung: Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb) Tất cả đều

Những dấu hiệu giúp nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh

8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,) Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh theo vị trí của từ đang đứng là một trong những phương pháp học tiếng Anh đem lại một nền tảng về

Tìm hiểu về các thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và tương lai gần

In a few minutes’ time when the clock strikes six, I (wait) for you here Thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, và tương lai gần là những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Những cấu trúc này dễ gây nhầm lẫn và thường xuất hiện trong bài thi đại học,

Một số cụm từ hữu ích dùng để viết lại câu

Anh ấy không thể di chuyển vì chân anh ấy bị gãy = Anh ấy không thể di chuyển vì cái chân gãy. Dạng bài viết lại câu, liên quan tới kỹ năng paraphrasing (diễn giải) là một phần rất quan trọng cần trau dồi trong các kỳ thi như Đại học, TOEIC, IELTS…, đặc

Những kiến thức cơ bản về câu điều kiện

Lưu ý rằng “Unless” cũng thường được dùng trong câu điều kiện, lúc đó “Unless = If ….. not”. Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Trong bài này, chúng ta