phương pháp lập bảng từ vựng tiếng anh

Phương pháp lập bảng từ vựng để học tiếng Anh hiệu quả hơn

Bắt tay vào học từ mới qua các chủ đề mà bạn yêu thích.Dưới đây là một số chủ đề mà bạn hay gặp, hãy tự xây dựng một bảng từ vựng cho mình nhé. Đối với các bạn đang học tiếng Anh hoặc bất kỳ tiếng nước ngoài nào thì việc lập bảng từ